Bezig met laden...
Wat is kaakchirurgie?

Kaakchirurgie, stomatologie of mondheelkunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met heelkundige ingrepen op het kaakbeen en de omgevende weefsels.

Waarom heeft men een kaakchirurg nodig?
 • Diagnostisch onderzoek
 • Verwijderen van 'lastige' verstandskiezen, overige gebitselementen en wortelresten
 • Uitvoeren van wortelpuntoperaties (apexresectie)
 • Aanbrengen van kunstwortels (implantaten)
 • Behandelen van ontstekingen en cysten
 • Behandelen van tandletsel bij ongevallen
 • Behandelen van kaakgewrichtsklachten
 • Behandelen van stoornissen in groei en ontwikkeling van de kaak
 • Doorhalen van lip- en tongbandjes (frenectomie)
 • Sinuslift
 • Botopbouw
Hoe gaan we te werk?

Seriliteit en hygiene zijn hier een absolute must. Alle behandelingen verlopen absoluut pijnloos. De plaatselijke verdoving schakelt het pijngevoel volledig uit. Na onderzoek door de kaakchirurg volgt een gesprek met uitleg over de behandeling. De eerste 6 uur na de ingreep liefst niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken en NIET te roken. Na deze eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel en NIET te roken. Na de behandeling kan u soms pijn krijgen maar is daarom niet noodzakelijk. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is raadzaam om de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken. Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. Deze klachten nemen na 3 tot 5 dagen weer af.

Kan ik nog met de auto rijden na een ingreep?

U wordt enkel plaatselijk verdoofd waardoor het zeker mogelijk is om na de behandeling zelf terug naar huis te rijden.

Kunnen sommige ingrepen ook onder volledige narcose?

Jazeker! Enkel moet u rekening houden dat er in ons tandheelkundig centrum geen volledige narcose mag plaatsvinden. U zal van ons een doorverwijzingsbrief krijgen en een afspraak maken in het ziekenhuis waar men dan door onze begeleiding terecht kan.

Na een chirurgische ingreep

Na een chirurgische ingreep in de mondholte is er een aantal zaken waar u goed om moet denken. Voor uw welbevinden en om de kans op complicaties te verminderen, is het raadzaam de volgende punten in acht te nemen.

Eten

Pas op! U bent verdoofd. Niet op de lip of wang bijten! U merkt niet dat u zichzelf beschadigt! Pas weer gaan eten wanneer de verdoving helemaal is uitgewerkt. Indien dit langer dan 12 uur duurt, neem dan contact op met uw tandarts.

Zwelling

In de komende 48 uur geen warmte toedienen en liefst geen warme dranken en warme maaltijden! Koelt u het wondgebied 2-3 uur als volgt (op de wang): 15 minuten koelen, 15 minuten niet koelen, 15 min koelen, 15 minuten niet koelen, etc. Het koelen lukt het beste met een “cold pack of met ijsblokjes in een doek. Tussen het “koelelement” en het wondgebied een vochtige doek leggen.

Spoelen

Na deze eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel.

Tanden poetsen

Poetst u zoals u altijd doet. Wees echter bij het wondgebied voorzichtig. De wond NOOIT met de handen aanraken. Dit i.v.m. Infectiegevaar!

Nabloeding

Mocht er een nabloeding optreden, neemt u dan een dik opgevouwen schoon gaasje of een opgevouwen schone katoenen zakdoek en bijt hier stevig op dicht, zodat u de wond onder druk zet. Liggen mag met het hoofd hoger dan de hartstreek. Dit doet iets pijn. De wond tevens goed koelen. Indien de bloeding extreem heftig is of na 1 tot 2 uur niet tot stilstand is gekomen, neem dan contact op de tandarts of met de dienstdoende tandarts.

Napijn

Tijdens de eerste dagen is het mogelijk dat zich één of meerdere van de volgende verschijnselen voordoen: wondpijn, zwelling van kin, lip en/of wang, pijn bij het openen van de mond, beperkte mondopening, slikproblemen, onaangename reuk uit de mond, temperatuurverhoging tot 38,5 C. Mocht dit hoger zijn, dan graag even bij de tandarts melden. In de andere gevallen kunt u enkele dagen afwachten of de zojuist genoemde verschijnselen verdwijnen. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers.

Auto rijden

Denk eraan dat uw rijvaardigheid iets afgenomen is, zeker wanneer u ook nog medicijnen inneemt.

Roken

NIET roken! Roken is absoluut af te raden! Roken vertraagt de wondgenezing enorm. Tevens zorgt het voor een zeer verhoogd infectiegevaar. Mocht u zich desondanks ongerust voelen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw tandarts of de dienstdoende tandarts.