Bezig met laden...
Wat is Orthodontie?

Orthodontie is een tandheelkundig specialisme die zich erop toelegt fouten in de gebitsontwikkeling te corrigeren. Al heel jong kan men bij een kind vaststellen of hij al dan niet nood zal hebben aan een beugel.

Waarom een ortho-behandeling laten uitvoeren?

Door een foute groei van de onder- of bovenkaak. De kaaksbeenderen kunnen bijvoorbeeld te snel, te traag, of in de verkeerde richting groeien. De orthodontist zal aan de hand van aangepaste apparatuur zoals de befaamde beugel, de kaakgroei terug in de juiste richting laten gewennen. Een ander probleem kan de plaatsing van de tanden zijn. Ze staan onregelmatig, niet netjes op een rij, of boven- en ondergebit passen niet goed op elkaar. Daardoor laat de esthetiek misschien te wensen over, of tanden poetsen lukt niet meer zo goed. Ook hier kan de orthodontist helpen, om de tanden op de juiste plaats te brengen, en dit zowel bij kinderen als bij volwassenen patiënten.

Hoe gaan we te werk?

Een behandeling met een beugel is meestal een werk van langere duur. Dit betekent dat het dragen van blokjes vaak 2 jaar of langer kan duren, afhankelijk van de beginsituatie. Wanneer de blokjes op de tanden staan, is het de bedoeling op elke nieuwe afspraak te evalueren wat er de voorbije tijd is gebeurd, vanwaar de situatie is gestart en waar we naartoe willen. Als orthodontist gebeurt het uitdrukken van de duurtijd van een behandeling in“controles”, dit wil zeggen dat we van tevoren schatten hoe lang de behandeling ongeveer zal duren, maar dit wordt bij de start steeds vermeld in“aantal controles”, niet in “aantal maanden”.

Tussen 2 controles liggen 4 a 6 weken. Er wordt steeds gestart vanuit een opgesteld “behandelplan” waarin wordt vastgelegd hoe de tanden tot een ideale situatie zullen worden verplaatst.

Tijdens de orthodontie-behandeling is de 6-maandelijkse controle bij de eigen tandarts zeer belangrijk en niet te vergeten!

Het gebeurt wel eens dat na het uitwerken van een bepaalde draad er zich spleetjes voordoen tussen de tanden. Dit is normaal en slechts tijdelijk. Alle ruimtes zullen gesloten worden.

Waarom kan ik niet altijd buiten de schooluren op consultatie komen?

Langere afspraken (eerste contact, plaatsen en afnemen van apparatuur, herstellingen) zullen altijd tijdens de schooluren plaatvinden. De werkuren na school zijn beperkt en worden gereserveerd voor de activaties van lopende behandelingen. Op voorhand kan de leerkracht en/of schoolsecretariaat op de hoogte gebracht worden. De orthodontist zal een schoolattest bezorgen na de consultatie.

Moet ik met een beugel nog naar de gewone tandarts?

Dit moet zeker en vast! Het is zelfs héél belangrijk dat je tijdens een orthodontische behandeling bij je eigen tandarts onder controle blijft. De orthodontist kijkt iedere keer naar je tanden om te zien of de orthodontische behandeling goed gaat. Hij spant de beugel aan maar let niet speciaal op gaatjes. Daarvoor moet je bij je eigen tandarts op controle blijven gaan !

Wat kost een orthodontische behandeling?

De kostprijs van een orthodontische behandeling is afhankelijk van het type behandeling (uitneembare plaat; vaste apparatuur in één of beide tandenbogen). Voor aanvang van de behandeling wordt deze topic uitvoerig besproken. Aangeraden wordt steeds om info te vragen bij het ziekenfonds naar de juiste terugbetaling.

Hoe lang duurt een orthodontische behandeling?

Een gemiddelde actieve behandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar. Hierna volgt de retentie periode (stabilisatie); deze is afhankelijk van de geplande groei en wijsheidstanden.

De medewerking bij een behandeling is van groot belang bij het welslagen ervan. Volg daarom ook steeds stipt de aanwijzingen van de orthodontist. Op die manier zullen jouw inspanningen, samen met die van de orthodontist leiden tot het gewenste resultaat: een mooi en goed functionerend gebit.

Op welke leeftijd moet ik met mijn kind naar de orthodontist?

Sommige behandelingen beginnen vrij vroeg, wanneer de eerste melktanden verloren gaan. Op voorwaarde dat de eerste definitieve molaren volledig zijn doorgebroken. Het gaat meestal om zeer groot ruimtegebrek. Dit noemt men een interceptieve behandeling.

Een juiste leeftijd om voor het eerst bij de orthodontist langs te gaan staat niet echt vast. Meestal oordeelt de eigen tandarts hierover en zal hij/zij je doorsturen. De verwijzing is sterk afhankelijk van de wisseling van de tanden maar ook van de kaakgroei.

Tot welke leeftijd kan een orthodontische behandeling uitgevoerd worden?

In principe tot elke leeftijd. Indien de gezondheid van het gebit het toelaat. Bij volwassenen wordt meestal vooraf advies gevraagd van een tandarts specialist in de Parodontologie (tandvleesproblematiek). Ook is het zo dat bij volwassenen enkel de stand van de tanden kan gecorrigeerd ; een afwijking van de kaakstand kan niet worden veranderd. Indien er een kaakcorrectie nodig is kan dit enkel met behulp van een chirurgische kaakcorrectie.

Het is wel zo dat qua terugbetaling het ziekenfonds een akkoord moet geven voor de leeftijd van 15 jaar. De behandeling moet na het akkoord binnen de 2 jaar starten.

Doet een beugel pijn?

De last die je van een beugel kan ondervinden hangt sterk af van persoon tot persoon. Na het plaatsen van de beugel kan je de eerste 2 dagen behoorlijk wat last hebben. Dan neem je best een pijnstiller (Paracetamol/Dafalgan; Nurofen;....). Ook is het aangeraden de eerste dagen zachter voedsel te eten (zoals brood zonder korsten, soep, puree). Elke keer dat de beugel wordt aangespannen heb je weer een dag of 2 wat last. Maar bijna altijd heb je minder last dan de eerste keer.

Mijn tanden voelen los aan en ik ben bang dat ze gaan uitvallen.

Tijdens een orthodontische behandeling hebben de tanden een grotere beweeglijkheid dan anders. Dit is normaal. Achteraf komen ze stabieler te staan en het dragen van een stabilisatie beugel is van groot belang voor het behoud van het resultaat.

Duimzuigen gaat niet samen met een orthodontische beugel.

De kracht die de duim op het gebit veroorzaakt is meestal tegengesteld aan de aangebrachte krachten van de beugel. Beide krachten tesamen zijn zeer nadelig voor de gezondheid van de tanden en kunnen wortelschade veroorzaken. Deze schade is enkel zichtbaar op een radiografie en meestal pijnloos, waardoor het meestal vrij laat wordt ontdekt.

Doet het pijn als de blokjes eraf genomen worden?

Het doet meestal geen pijn als de blokjes worden verwijderd. Een kleine hinder aan de onderfronttanden is wel mogelijk. Na de afname wordt de lijm weggepolijst hetgeen meestal volledig pijnloos is.

Waarom moeten er soms definitieve tanden getrokken worden voor een orthodontische behandeling?

De beslissing om al dan niet definitieve elementen te verwijderen is afhankelijk van vele factoren. Plaatsgebrek, profiel, gelaatsgroei, ontbreken van bepaalde tanden, (genetisch, caries, ...) kunnen een reden zijn om over te gaan tot extractie.

Wanneer mag een losse beugel eruit?

Bij het tandenpoetsen, het eten (tenzij anders gevraagd), bij het zwemmen en sporten.

Wat is invisalign?

Invisalign corrigeert je gebit met behulp van een aantal haast onzichtbare uitneembare aligners (doorzichtige plaatjes) die speciaal voor jou op maat worden gemaakt. Doordat de aligners elke twee weken worden vervangen, verschuiven je tanden, beetje bij beetje, geleidelijk naar de gewenste eindstand.

Comfortabel, transparant en uitneembaar, invisalign verandert je lach zonder je leven op zijn kop te zetten.

Is er een verschil tussen invisalign en een vaste beugel?

Invisalign is anders dan een traditionele behandeling voor gebitcorrecties. In tegenstelling tot vaste beugels, zijn er geen draden of slotjes. Dat betekent dat er geen metaal is toegepast en daarom bij het dragen nauwelijks zichtbaar. Omdat invisalign aligners (doorzichtige plaatjes) op elke moment tijdens de behandeling kunnen worden uitgenomen, kan je eten wat je wil, wanneer je wil, een goede mondhygiëne handhaven en ervoor kiezen de aligners op speciale gelegenheden zoals een trouw of belangrijke vergadering niet te dragen.